Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Zářijová první sobota na Lomci


Červencová první sobota na Lomci


Foto 1. svaté přijímání


Foto Boží Tělo Bavorov


Foto 1. sobota na Lomci - učitelská


Foto Květná neděle 2024


Foto Společné slavení svátosti smíření


Foto Chelčice - svátost nemocných


Foto Přijetí katechumenů


Foto Popeleční středa


Foto Farní ples


Foto Křest Páně


Foto Roráty ve Vodňanech


Foto 1. neděle adventní


Foto Pouť u sv. Martina


Foto Slavnost všech svatých


Foto Modlitba mužů - Blanice


Foto Budyně - Slavnost sv. Václava


Foto Farní rada


Foto Lomecká pouť


Foto - Zahájení školního roku


Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní den


První svaté přijímání 2023


Foto - Květná neděle


P. Slávek Švehla ve Vodňanech


Popeleční středa 2023


Foto - Dětská mše


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube