Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

ZLOM bolest svých zad


Farní noviny Vodňanska 2023/2


Foto - Květná neděle


P. Slávek Švehla ve Vodňanech


Popeleční středa 2023


Postní modlitební setkání

Na tuto postní dobu Vás zvu k setkání po malých skupinkách po domech. Skupinky by mohly mít 5-15 členů, setkání jsou tři. Na setkání jsou připravené texty. K zapojení je zván každý. Prosím o otevřenost a pozornost k tomu, aby nikdo nezůstal stranou.

P. Josef

Postní_setkání_2023.pdf

Postní_setkání_2023.docx


Foto - Dětská mše


Fotky z plesu


Foto 1. neděle adventní


Aukce pro věž


Oprava střechy fary ve Skočicích


Dušičky


Foto: Misijní neděle 2022


Budyňská pouť 2022


† R. D. Miroslav NIKOLA


Fotky z poutě na Lomci


Modlitba pro muže


Modlitba pro ženy


Foto Pouť ke sv. Máří


OPRAVA VĚŽE

 

 

 


 

 


Josef Mrvík jáhnem


Fotografie - Akce vodňanská věž, Jdeme ji opravit

 


Setkání farností, křest a 1. svaté přijímání


Fotografie ze mše svaté s hasiči na paměť ničivého požáru


Fotografie březen 2022


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube