Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Zelený čtvrtek a společná večeře na faře
Foto: Robert Huneš - 28. březen 2024

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube