Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Přijetí katechumenů
Foto: Robert Huneš - 18. únor 2024

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube