Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

P. Slávek Švehla ve Vodňanech
Foto: Robert Huneš - 5. březen 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube