Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Velký pátek
Foto: Robert Huneš - 7. duben 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube