Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Popeleční středa 2023
Foto: Robert Huneš - 22. únor 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube