Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Dětská mše a farní kavárna
Foto: Robert Huneš - 5. únor 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube