Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Zelený čtvrtek
Foto: Robert Huneš, Petr Totín - 6. duben 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube