Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

Štědrý den na náměstí 2023
Foto: Robert Huneš - 24. prosinec 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube