Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Zahájení školního roku
Foto: Robert Huneš - 3. září 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube