Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Hlavní lomecká pouť


Zářijová první sobota na Lomci


Foto 1. svaté přijímání


Foto Boží Tělo Bavorov


Foto 1. sobota na Lomci - učitelská


Foto Květná neděle 2024


Foto Společné slavení svátosti smíření


Foto Chelčice - svátost nemocných


Foto Přijetí katechumenů


Foto Popeleční středa


Foto Farní ples


Foto Křest Páně


Foto Roráty ve Vodňanech


Foto 1. neděle adventní


Foto Pouť u sv. Martina


Foto Slavnost všech svatých


Foto Modlitba mužů - Blanice


Foto Budyně - Slavnost sv. Václava


Foto Farní rada


Foto Lomecká pouť


Foto - Zahájení školního roku


Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní den


První svaté přijímání 2023


Foto - Květná neděle


P. Slávek Švehla ve Vodňanech


Popeleční středa 2023


Foto - Dětská mše


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube