Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Společné slavení svátosti smíření
Foto: Robert Huneš - 21. březen 2024

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube