Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Modlitba mužů - Blanice
Foto: Robert Huneš - 19. říjen 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube