Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

První svaté přijímání 2023
Foto: Petr Totín, Robert Huneš - 11. červen 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube