Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ PRO DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ


Vyúčtování opravy společných prostor fary


Farní noviny 2017/4

Obsah:
Úvodní slovo 
Malá noční teologie II.
Občanská poradna Vodňany poskytuje odborné
sociální poradenství obyvatelům z Vodňanska
Tříkrálový výlet
Farní den
Představení Lucerna na Lomci
mělo i přes nepřízeň počasí velký úspěch
Tábor na Ktiši
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
Úmysly pro modlitbu
 

 


Pozdrav z hor od otce Josefa

Zdravím Vás z hor, kde nejen odpočívám, ale taky myslím na všechny farníky a modlím se za Vás. Dnes konkrétně z vrcholu Pollux 4094m.

P. Josef

 

 

 


Fotografie z Farního dne


Farní noviny 2017/3

Obsah:
Úvodní slovo 
Překvapení a smutek v naší farnosti
Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha
Malá noční teologie I.
Pouť na Svatou Horu
Dětská vikariátní pouť v Blatné 20. května 2017
Žehnání motorek
Noc kostelů
Liturgický kalendář
Akce
 

 


Lomecké oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě


Žehnání motorek 2017

V neděli 30. 4. 2017 proběhlo žehnání motorek před otevřením motorkářské sezóny.

Fotografie


Farní noviny 2017/2

Obsah:
Úvodní slovo 
100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
Vzpomínka na Miloslava kardinála Vlka
Boží muka Nejsvětější Trojice u Nestánic
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2017/1

Obsah:
Úvodní slovo 
Duchovní boj - www.duchovniboj.cz
Tři novověké tragédie a obnovy souboru zvonů
děkanského kostela ve Vodňanech
Tříkrálové koledování – poděkování
Vánoce ve farnosti
Velikonoční koncert
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
 
 

 


Fotografie z Tříkrálové sbírky


Farní noviny 2016/6

Obsah:
Úvodní slovo 
Vánoce - který dar nejvíc potěší?
Pozvání k Tříkrálové sbírce
Dětská mše svatá s Mikulášem
Benefiční koncert ve Skočicích
Kamarád Proglas
Liturgický kalendář
Akce
Lomecké poutě 2017
 
Volná příloha: Vitrážová okna z kostela Narození Panny Marie
 
 

 


Farář z Humpolce podivně zmizel! Prosíme o pomoc.


Farní noviny 2016/5

Obsah:
Úvodní slovo 
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci
Advent - základní informace
Požehnání adventního věnce
Kaplička sv. Máří Magdaleny ve Vodňanských Svobodných Horách
Celodiecézní pouť v Nových Hradech 1. října 2016
Odhalena pamětní deska statečnému knězi
Misijní neděle
Knižní sloupek
Liturgický kalendář
Akce
 
Volná příloha: Adventní domalovánky
 
 

 


Fotografie z Misijní neděle a misijního trhu


Fotografie z Modlitby Taizé


Farní noviny 2016/4

Obsah:
Úvodní slovo 
Svatořečení Matky Terezy
Dětská vikariátní pouť
Boží tělo ve vodňanské farnosti
Slavnost Těla a Krve Páně
První svaté přijímání
Tříkrálový výlet - poděkování
Poutní zájezd na Svatou Horu
Farní den
Váša Příhoda
Světové dny mládeže v Krakově
Křesťanský tábor farnosti Vodňany
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Fotografie - První svaté přijímání 2016


Fotografie - Dětská mše svatá


Fotografie Boží Tělo 2016 - Lomec


Fotografie z Božího Těla

V neděli 29. května 2016 se konalo Boží Tělo v parku sv. Jana Pavla II. Prohlédněte si fotografie.


Farní noviny 2016/3

Obsah:
Úvodní slovo 
Většina lidí pochybuje o lásce
Děti z našich farností se připravují poprvé ke svátostem
Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně, a přitom se modlí velmi dobře
Modlitby za nejmenší
Modlitba za národ
Oprava a svěcení kapličky sv. Vojtěcha
Přednáška ČKA - Uprchlická krize a islamizace Evropy
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK?
Kostelní a muzejní noc 2016
Žehnání motorek
Svatý Kryštof
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Fotografie ze svěcení kapličky


Žehnání motorek 2016

V neděli 10. 4. 2016 proběhlo žehnání motorek před otevřením motorkářské sezóny.

Fotografie


Farní noviny 2016/2

Obsah:
Úvodní slovo 
Modlitby za nejmenší
Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016
Kaplička sv. Jana Nep. v Nestánicích
Ztratili jsme se
Jak jsme se rozloučili s maminkou
Víkend v Klokotech
Liturgický kalendář
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 
 

 


Letní křesťanský tábor pro děti a mládež


Výzva všem katolíkům


Farní noviny 2016/1

Obsah:
Úvodní slovo 
Postní doba pro děti
Máte výsledky jako nebožtík …
Kaplička U čtrnácti pomocníků ve Vodňanech
Tříkrálové koledování 2016
Ze života tříkrálového
6. ledna 2016 u šedých sester na Lomečku
Vánoce ve farnosti
Občanská poradna nově ve Vodňanech
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube