Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

1. neděle adventní 2023
Foto: Robert Huneš - 3. prosinec 2023

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube