Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

15.8.2014 - Nanebevzetí Panny Marie


10.8. - 19. neděle v mezidobí


3.8.2014 - 18. neděle v mezidobí


27.7.201 - 17. neděle v mezidobí


20.7.2014 - 16. neděle v mezidobí


13.7.2014 - 15. neděle v mezidobí


6.7.2014 - pouť Navštívení Panny Marie


5.7.2014 - Slavnost Cyrila a Metoděje


29.6.2014 - Slavnost Petra a Pavla


24.6.2014 - Narození Jana Křtitele


22.6.2014 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

 


Farní noviny 2014/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
K 750. výročí ustanovení svátku Božího těla pro celou církev,
Panna Maria Montserratská : výjimečný votivní obraz ve Vodňanech,
Kříž za Křtěticemi,
Kostelní a muzejní noc,
Katholikentag,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
 

 


15.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice


8.6. - Slavnost Seslání Ducha svatého


1.6. - 7. neděle velikonoční


25.5.2014 - 6. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 8,5-8.14-17
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

2. ČTENÍ 1Pt 3,15-18 

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

EVANGELIUM Jan 14,15-21
Budu prosít Otce, a dá vám jiného Pomocníka.


21.4.2014 - velikonoční pondělí


17.4.-20.4.2014 - Velikonoční Triduum a Hod Boží velikoční


Farní noviny 2014/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
O velikonoční svaté zpovědi,
Nejsvětější svátost jako sjednocení,
Dřevěná boží muka u Strpí,
Dva vlci v nás,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 

 


13.4.2014 - Květná neděle

1. ČTENÍ Iz 50,4-7
Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.

2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

EVANGELIUM Mt 26,14-27,66
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše.


6.4.2014 - 5. neděle postní

1. ČTENÍ Ez 37,12-14
Vdechnu vám svého ducha a ožijete.

2. ČTENÍ Řím 8,8-11

Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše.

EVANGELIUM Jan 11,1-45 

Já jsem vzkříšení a život.


23.3.2014 - 3.neděle postní

1. ČTENÍ Ex 17,3-7
Dej nám vodu, ať se napijeme.

2. ČTENÍ Řím 5,1-2.5-8

Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

EVANGELIUM Jan 4,5-42

Pramen vody tryskající do života věcného.


16.3.2014 - 2. neděle postní

1. ČTENÍ Gn 12,1-4a
Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.

2. ČTENÍ 2 Tim 1,8b-10 

Bůh nás volá a osvěcuje.

EVANGELIUM Mt 17,1-9

Ježíšova tvář zazářila jako slunce.


9.3.2014 - 1. neděle postní

1. ČTENÍ Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Stvoření a hřích prvních lidi.

2. ČTENÍ Řím 5, 12-19

Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.

EVANGELIUM Mt 4, 1-11

Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.


5.3.2014 - Popeleční středa

1. čtení Jl 2,12-18
Roztrhněte svá srdce, a ne šaty.

2. čtení 2Kor 5,20-6,2

Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná! 

Evangelium Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.


2.3.2014 - 8. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 14-15
Já na tebe nezapomenu! 

2. ČTENÍ 1 Kor 4, 1-5 

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. 

EVANGELIUM Mt 6, 24-34 

Nedělejte si starostí o zítřek. 


23.2.2014 - 7. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Lv 19, 1-2. 17-18
Miluj svého bližního jako sebe.

2. ČTENÍ 1 Kor 3, 16-23
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.

EVANGELIUM Mt 5, 38-48
Milujte své nepřátele.


16.2.2014 - 6.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sir 15, 16-21 (řec. 15-20)
Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.

2. ČTENÍ 1 Kor 2, 6-20 

Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.

EVANGELIUM Mt 5, 17-37
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.


9.2.2014 - 5. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 58,7-10
Vyrazí tvé světlo jak zora

2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5 

Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.

EVANGELIUM Mt 5,13-16 

Vy jste světlo světa.


Farní noviny 2014/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
POSTNÍ DOBA - Pohled do minulosti,
25. březen - Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti,
Smrt pravdy,
Vánoce ve farnosti,
Tříkrálová sbírka 2014,
Akolytát,
Co dělá člověka bohatým a šťastným,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě 2014
 
Příloha:
Postní cesta
 

 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube