Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Fotografie - První svaté přijímání 2016


Fotografie - Dětská mše svatá


Fotografie Boží Tělo 2016 - Lomec


Fotografie z Božího Těla

V neděli 29. května 2016 se konalo Boží Tělo v parku sv. Jana Pavla II. Prohlédněte si fotografie.


Farní noviny 2016/3

Obsah:
Úvodní slovo 
Většina lidí pochybuje o lásce
Děti z našich farností se připravují poprvé ke svátostem
Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně, a přitom se modlí velmi dobře
Modlitby za nejmenší
Modlitba za národ
Oprava a svěcení kapličky sv. Vojtěcha
Přednáška ČKA - Uprchlická krize a islamizace Evropy
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK?
Kostelní a muzejní noc 2016
Žehnání motorek
Svatý Kryštof
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Fotografie ze svěcení kapličky


Žehnání motorek 2016

V neděli 10. 4. 2016 proběhlo žehnání motorek před otevřením motorkářské sezóny.

Fotografie


Farní noviny 2016/2

Obsah:
Úvodní slovo 
Modlitby za nejmenší
Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2016
Kaplička sv. Jana Nep. v Nestánicích
Ztratili jsme se
Jak jsme se rozloučili s maminkou
Víkend v Klokotech
Liturgický kalendář
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 
 

 


Letní křesťanský tábor pro děti a mládež


Výzva všem katolíkům


Farní noviny 2016/1

Obsah:
Úvodní slovo 
Postní doba pro děti
Máte výsledky jako nebožtík …
Kaplička U čtrnácti pomocníků ve Vodňanech
Tříkrálové koledování 2016
Ze života tříkrálového
6. ledna 2016 u šedých sester na Lomečku
Vánoce ve farnosti
Občanská poradna nově ve Vodňanech
Liturgický kalendář
Akce
 
 

 


Vodňanské zvony


Farní noviny 2015/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Vánoce a my,
ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ,
Skutky milosrdenství,
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství,
Skutky milosrdenství v kostele,
Osobnost roku v sociálních službách je z Vodňan,
Poděkování a prosba,
Dětská mše svatá s Mikulášem,
Tříkrálová sbírka po patnácté,
POJĎTE S NÁMI KOLEDOVAT,
Pozvánka do Chelčic,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Pohledy vitráží
 
 

 


Farní noviny 2015/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Připomínka, jak lze získat odpustky pro duše v očistci,
Adventní příloha Farních novin,
Sv. Václav nad Skočicemi,
Dětská diecézní pouť,
Misijní neděle,
Roráty,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Adventem do Betléma
 
 

 


Farní noviny 2015/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Modlitba za synodu o rodině,
Úvaha nad výchovou,
Kaplička Nejsvětější Trojice u Krašlovic,
Pouť ke sv. Janu Křtiteli,
Boží Tělo,
Setkání vodňanských farníků,
Letní křesťanský tábor,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2015/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera,
Zde jsem, Pane, abych plnil Tvou vůli,
600 let smlouvy na výstavbu presbytáře mariánského chrámu ve Vodňanech,
Sv. Jiří u vrchu Džbán,
Žehnání motorek,
Dětská vikariátní pouť v Sedlici,
Výlet pro tříkrálové koledníky,
Biřmování,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2015/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
Křížová cesta a hory Kalvárie,
Eucharistie a my,
Kaple sv. Vojtěcha,
Devítidenní pobožnost k Duchu svatému,
Víkendovka v Sušici,
Obyčejné záložky?,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 
 

 


Farní noviny 2015/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
Postní doba není především cvičením v sebezapírání,
Skočice - kostel Navštívení Panny Marie,
Nová tiskovina o skočickém kostelíčku,
Obrázek sv. Vojtěcha u Chelčic,
O Tříkrálové sbírce,
Vánoční divadlo,
Evropské setkání Taizé v Praze,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Můj postní deníček
 
 

 


Farní noviny 2014/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Jak jsem uviděla Ježíška,
Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce,
Dárek k Vánocům,
Víte, jaké mariánské svátky slavíme během církevního roku?,
POUTNÍ ZÁJEZD - SAN GIOVANNI ROTONDO,
Pozvánka k Tříkrálové sbírce 2015,
Lomecké poutě,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
Příloha:
Andílci
 
 

 


Farní noviny 2014/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Připomínka jak lze získat odpustky pro duše v očistci,
Vodňanský rodák P. František Kuttan,
Drobné sakrální památky na Vodňansku,
Tříkrálový andělský výlet,
Farář z Arsu v Českých Budějovicích,
Dětská diecézní pouť,
Tři králové ve vodňanském kostele,
Evropské setkání mladých Taizé v Praze,
Stačí jenom Bůh,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 

 


Farní noviny 2014/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
Nový administrátor,
Kaple sv. Máří Magdaleny Na Lázni,
Celostátní setkání animátorů,
CESTA KOLEM SVĚTA 2014,
Jak jsme se učili milosrdenství aneb jak si užít s Diecézním centrem rodin,
TV NOE ve Vodňanech,
Stačí jenom Bůh,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Akce
 
 

 


24.8.2014 - 21. neděle v mezidobí


17.8.2014 - 20. neděle v mezidobí


15.8.2014 - Nanebevzetí Panny Marie


10.8. - 19. neděle v mezidobí


3.8.2014 - 18. neděle v mezidobí


27.7.201 - 17. neděle v mezidobí


20.7.2014 - 16. neděle v mezidobí


13.7.2014 - 15. neděle v mezidobí


6.7.2014 - pouť Navštívení Panny Marie


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube