Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

6.7.2014 - pouť Navštívení Panny Marie

Člověk by očekával, že když Panna Maria navštíví Alžbětu, tak jí začne vykládat, co úžasného se jí stalo. No a cestou k ní si bude sumírovat, jak vznešeně jí to podá. No, ale jak evangelista píše, musí nás zklamat. Nic z našeho očekávání se nestalo.

Každý z nás se s někým setkává - s přáteli, s rodinou, na pracovišti, v kostele. Jsou to setkání plánovaná lidmi, ale i setkání plánovaná Bohem. Ne každé takové setkání je však příjemné a radostné. Jsou setkání, na které bychom raději zapomněli a vyhýbáme se jim. Jsou setkání, kdy odcházíme obohaceni o věci dobré a krásné – většina setkání nás ale, bohužel, obohatí o to, co kdo, kde, kdy a s kým.

Když Alžběta skládá kompliment Panně Marii - zazní chvály směřované k Bohu:

Ano, veškerá chvála patří Pánu, neboť to, co jsme, je jen dílo Božího dobrodiní. Sami bez Boha nezmůžeme nic. Bez Boha umíme dobře dělat jen zlo.

Ale Maria nepřišla, aby Alžbětě zazpívala svůj Magnificat, ona si kladla otázku: Proč mi anděl řekl o mateřství mé příbuzné? A odpověď' vyzněla jednoznačně – Bůh si přeje, abych jí v její nastávající těžké hodince ulehčila.

Maria přišla, aby pomohla, a odchází ve skrytu, aniž by čekala na uznání od okolí za svou ušlechtilost, aniž by dostala „sladkou odměnu" slov díků.

Dnešní svátek, svátek Navštívení Panny Marie je pro nás příležitosti k tomu, abychom si opět uvědomili naše poslání, poslání lidí věřících, abychom si vzpomněli na to, co znamená být Kristovým učedníkem. Jaké je tedy naše poslání? Posláním každého křesťana je vnášet do života svých bratří a sester Krista. Obsahem setkání dvou žen není klábosení o počasí nebo o chybách druhých, ale oslava Boha.

Rada pro naše setkávání se s druhými:
Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra.
S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube