Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Boží Tělo 2016
Foto: Marie Polatová, Lenka a František Roubalovi - 29. květen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube