Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Dětská mše svatá
Foto: Petr Totín - 19. červen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube