Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Bůh buď veleben; on dal život naší duší.

Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube