Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube