Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chvalte a oslavujte ho navěky.

Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube