Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube