Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube