Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Bůh buď veleben; on dal život naší duší.

První svaté přijímání 2016
Foto: Pavel Janšta - 5. červen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube