Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

První svaté přijímání 2016
Foto: Pavel Janšta - 5. červen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube