Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

24.8.2014 - 21. neděle v mezidobí

Za koho lidé pokládají Ježíše, na to bychom také dokázali odpovědět.
Na otázku za koho jej pokládáme my – to bychom také svedli. Ježíš je druhá Božská Osoba, která se stala člověkem, hlásal o Božím království, zemřel na kříži za naše hříchy a vstal z mrtvých. Tímto způsobem se vlastně vyjádřil i Petr. Neodpověděl „my tě pokládáme“ nebo „já tě pokládám“. Řekl prostou pravdu, která se ale dosud nedotkla jeho srdce a jeho života. K přijetí této pravdy musel Petr i ostatní učedníci dorůst, aby mohli nejen svými slovy, ale především svým životem hlásat, že Ježíš je Mesiáš, Zachránce, Vykupitel. K tomuto poznávání docházeli přes své falešné představy o Mesiáši a přes svá selhání.
A to je to, nad čím bychom se měli zamyslet. Je pro mne Ježíš opravdu Zachráncem a Božím Synem, přítelem?

Jeden člověk zaslechl rozhovor dvou mužů, věřícího konvertity a nevěřícího. Nevěřící se tázal: přijal jsi křesťanství? Uvěřil jsi v Krista? Ano, odpověděl konvertita. Můžeš mi tedy o Kristu říci několik informaci. Kolik měl let, když umíral? Nevím. A kolik pronesl kázání? Ani to nevím. Připadá mi, že hrozně málo víš na člověka, který se obrátil. Ano, máš pravdu, vím toho opravdu málo a stydím se za to. Ale jedno vím jistě: ještě před třemi roky jsem byl alkoholikem, měl jsem dluhy, moje rodina se rozpadala, žena a děti se každý večera bály mého návratu domů. Pak jsem poznal Krista. Po obrácení jsem skončil z alkoholem. Již nemáme žádné dluhy. Jsme opět šťastnou rodinou. To všechno učinil pro mě Kristus. To je to, co o něm vím. „Tak to mi stačí, řekl jsi mi to nejdůležitější“ odpověděl nevěřící.
A to je také to, co od nás lidé chtějí slyšet, aby i oni uvěřili – jak se Ježíš projevuje v mém životě, protože to také hovoří o tom, jaký k němu máme vztah.

Jestli jsme schopni o něm hovořit pouze v rámci katechismu, tak jsme na stejném povrchu, jako Petr a Pán dosud neovlivnil náš život, protože jsme ho do něj nepustili a nemáme s ním tudíž žádnou zkušenost.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube