Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Foto Budyně - Slavnost sv. Václava


Foto Farní rada


Foto Lomecká pouť


Foto - Zahájení školního roku


Říjnová první sobota na Lomci


Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní den


První svaté přijímání 2023


Farní noviny Vodňanska 2023/2


Foto - Květná neděle


P. Slávek Švehla ve Vodňanech


Popeleční středa 2023


Postní modlitební setkání

Na tuto postní dobu Vás zvu k setkání po malých skupinkách po domech. Skupinky by mohly mít 5-15 členů, setkání jsou tři. Na setkání jsou připravené texty. K zapojení je zván každý. Prosím o otevřenost a pozornost k tomu, aby nikdo nezůstal stranou.

P. Josef

Postní_setkání_2023.pdf

Postní_setkání_2023.docx


Foto - Dětská mše


Fotky z plesu


Foto 1. neděle adventní


Aukce pro věž


Oprava střechy fary ve Skočicích


Dušičky


Foto: Misijní neděle 2022


Budyňská pouť 2022


† R. D. Miroslav NIKOLA


Fotky z poutě na Lomci


Foto Pouť ke sv. Máří


OPRAVA VĚŽE

 

 

 


 

 


Josef Mrvík jáhnem


Fotografie - Akce vodňanská věž, Jdeme ji opravit

 


Setkání farností, křest a 1. svaté přijímání


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube