Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chvalte a oslavujte ho navěky.

Oprava střechy fary ve Skočicích


OPRAVA VĚŽE

 

 

 


 

 


Česká mše vánoční


Bez vytáček o křesťanství


Dušičky


Foto: Misijní neděle 2022


Budyňská pouť 2022


† R. D. Miroslav NIKOLA


Fotky z poutě na Lomci


Kurz Alfa


Modlitba pro muže


Modlitba pro ženy


Foto Pouť ke sv. Máří


Josef Mrvík jáhnem


Fotografie - Akce vodňanská věž, Jdeme ji opravit

 


Setkání farností, křest a 1. svaté přijímání


Fotografie ze mše svaté s hasiči na paměť ničivého požáru


Fotografie březen 2022


Poděkování z Petrklíče


Mikuláš 2021


1. neděle adventní


Bílsko 19. 9. 2021


Pouť na Lomečku, 12. 9. A.D.2021


Fotografie z vodňanské pouti


Modlitba pro muže


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube