Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Červnová první sobota na Lomci


Lomecká univerzita


Foto 1. sobota na Lomci - učitelská


Foto Květná neděle 2024


Foto Společné slavení svátosti smíření


Foto Chelčice - svátost nemocných


Foto Přijetí katechumenů


Foto Popeleční středa


Foto Farní ples


Foto Křest Páně


Foto Roráty ve Vodňanech


Foto 1. neděle adventní


Foto Pouť u sv. Martina


Foto Slavnost všech svatých


Foto Modlitba mužů - Blanice


Foto Budyně - Slavnost sv. Václava


Foto Farní rada


Foto Lomecká pouť


Foto - Zahájení školního roku


Foto - Slavnost Jana Křtitele a farní den


První svaté přijímání 2023


Farní noviny Vodňanska 2023/2


Foto - Květná neděle


P. Slávek Švehla ve Vodňanech


Popeleční středa 2023


Postní modlitební setkání

Na tuto postní dobu Vás zvu k setkání po malých skupinkách po domech. Skupinky by mohly mít 5-15 členů, setkání jsou tři. Na setkání jsou připravené texty. K zapojení je zván každý. Prosím o otevřenost a pozornost k tomu, aby nikdo nezůstal stranou.

P. Josef

Postní_setkání_2023.pdf

Postní_setkání_2023.docx


Foto - Dětská mše


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube