Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Misijní neděle 2017

Pro Srí Lanku.

Foto: Petr Totín - 22. říjen 2017

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube