Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Modlitby Taizé
Foto: Jiří Janšta - 7. říjen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube