Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Modlitby Taizé
Foto: Jiří Janšta - 7. říjen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube