Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Slavnostní odhalení pamětní desky Mons. Tomáše Beránka

Mons. Tomáš Beránek 15. 8. 1897 (Sušice) - 3. 12. 1954 (Brno)
Absolvoval obecnou školu v Sušici, C. k. české gymnasium v Českých Budějovicích, kněžský seminář v Českých Budějovicích. 1919 vysvěcen na kněze, 1920 – 1930 kaplan v Táboře, 1930 administrátor ve Strmilově, 1930 – 1935 kaplan ve Vodňanech, 1935 – 1950 děkan ve Vodňanech; 1939 vikář vodňanského okrsku, 1947 asesor biskupské konsistoře v Českých Budějovicích; 1947 tajný papežský komoří s titulem Monsignor. Účastník odboje za německé okupace.
Zatčen 8. 2. 1950, odsouzen 3. 2. 1951 Státním soudem v Praze k 11 letům vězení (letákové akce, nabádání kněží k protistátní činnosti, varování osob před zatčením, zneužití kostelní sbírky). Vězněn v Leopoldově a na Mírově. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Brně. 1968 byly jeho ostatky exhumovány a po církevních obřadech uloženy na hřbitově ve Vodňanech. 2001 byl odhalen Památník obětem komunistické zvůle se jménem Mons. T. Beránka v městském parku u Kulturního domu.

Foto: Petr Totín - 8. říjen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube