Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Misijní neděle

Misijní neděle a misijní trh pro ugandské děti.

Zde můžete shlédnout film o ugandských dětech.

Foto: Petr Totín - 23. říjen 2016

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube