Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

Lomecké oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
6. květen 2017

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube