Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Bůh buď veleben; on dal život naší duší.

Lomecké oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
6. květen 2017

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube