Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Lomecké oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
6. květen 2017

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube