Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

FotogalerieModlitby Taizé
Foto: Jiří Janšta - 7. říjen 2016Letní tábor v Klokotech
3. - 12. srpen 2016Dětská mše svatá
Foto: Petr Totín - 19. červen 2016První svaté přijímání 2016
Foto: Pavel Janšta - 5. červen 2016Boží Tělo 2016
Foto: Marie Polatová, Lenka a František Roubalovi - 29. květen 2016Boží Tělo 2016 - Lomec
26. květen 2016Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016Žehnání motorek 2016
Foto: Petr Totín - 10. duben 2016Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube