Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

FotogalerieŽehnání motorek 2017
Foto: Petr Totín - 30. duben 2017Tříkrálová sbírka 2017
Foto: Petr Totín - 7. leden 2017Misijní neděle

Misijní neděle a misijní trh pro ugandské děti.

Zde můžete shlédnout film o ugandských dětech.

Foto: Petr Totín - 23. říjen 2016Slavnostní odhalení pamětní desky Mons. Tomáše Beránka

Mons. Tomáš Beránek 15. 8. 1897 (Sušice) - 3. 12. 1954 (Brno)
Absolvoval obecnou školu v Sušici, C. k. české gymnasium v Českých Budějovicích, kněžský seminář v Českých Budějovicích. 1919 vysvěcen na kněze, 1920 – 1930 kaplan v Táboře, 1930 administrátor ve Strmilově, 1930 – 1935 kaplan ve Vodňanech, 1935 – 1950 děkan ve Vodňanech; 1939 vikář vodňanského okrsku, 1947 asesor biskupské konsistoře v Českých Budějovicích; 1947 tajný papežský komoří s titulem Monsignor. Účastník odboje za německé okupace.
Zatčen 8. 2. 1950, odsouzen 3. 2. 1951 Státním soudem v Praze k 11 letům vězení (letákové akce, nabádání kněží k protistátní činnosti, varování osob před zatčením, zneužití kostelní sbírky). Vězněn v Leopoldově a na Mírově. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Brně. 1968 byly jeho ostatky exhumovány a po církevních obřadech uloženy na hřbitově ve Vodňanech. 2001 byl odhalen Památník obětem komunistické zvůle se jménem Mons. T. Beránka v městském parku u Kulturního domu.

Foto: Petr Totín - 8. říjen 2016Modlitby Taizé
Foto: Jiří Janšta - 7. říjen 2016Letní tábor v Klokotech
3. - 12. srpen 2016Dětská mše svatá
Foto: Petr Totín - 19. červen 2016První svaté přijímání 2016
Foto: Pavel Janšta - 5. červen 2016Boží Tělo 2016
Foto: Marie Polatová, Lenka a František Roubalovi - 29. květen 2016Boží Tělo 2016 - Lomec
26. květen 2016Svěcení kapličky sv. Vojtěcha
23. duben 2016Žehnání motorek 2016
Foto: Petr Totín - 10. duben 2016Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube