Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Silvestr 2022
Foto: Robert Huneš - 31. prosinec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube