Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Boží Hod 2022
Foto: Robert Huneš - 25. prosinec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube