Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Koncert Joannes Campanus Musicus - Vokální soubor Dyškanti
Foto: Petr Totín - 18. prosinec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube