Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

4. neděle adventní 2022
Foto: Robert Huneš - 18. prosinec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube