Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

4. neděle adventní 2022
Foto: Robert Huneš - 18. prosinec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube