Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. adventní neděle 2022
Foto: Robert Huneš - 27. listopad 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube