Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

Misijní neděle 2022
Foto: Robert Huneš - 23. říjen 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube