Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Lomecká hlavní pouť 2022
Foto: Robert Huneš - 11. září 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube