Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Přivítání nového jáhna
Foto: Robert Huneš - 17. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube