Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Přivítání nového jáhna
Foto: Robert Huneš - 17. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube