Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Bůh buď veleben; on dal život naší duší.

Jáhenské svěcení
Foto: Robert Huneš - 16. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube