Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Jáhenské svěcení
Foto: Robert Huneš - 16. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube