Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Svěcení jáhnů v budějovické katedrále

Josef Mrvík a Tomáš Machula přijali jáhenské svěcení od českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila.

Foto: Petr Totín - 16. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube