Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Bůh buď veleben; on dal život naší duší.

Svěcení jáhnů v budějovické katedrále

Josef Mrvík a Tomáš Machula přijali jáhenské svěcení od českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila.

Foto: Petr Totín - 16. červenec 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube