Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Fotografie II - Akce vodňanská věž, Jdeme ji opravit
Foto: Robert Huneš - 17. červen 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube