Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Fotografie - Akce vodňanská věž, Jdeme ji opravit
Foto: Jakub Samek, Petr Totín - 17. červen 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube