Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Setkání farností, křest a 1. svaté přijímání
Foto: Robert Huneš - 12. červen 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube