Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Fotografie ze mše svaté s hasiči na paměť ničivého požáru
Foto: Petr Totín - 27. květen 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube