Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ze záhuby jsi vyvedl můj život, Hospodine!

Svátost pomazání nemocných
Foto: Robert Huneš - 20. únor 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube