Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Synoda
Foto: Robert Huneš - 13. únor 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube