Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Ekumenická bohoslužba
Foto: Robert Huneš - 19. leden 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube