Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

Ekumenická bohoslužba
Foto: Robert Huneš - 19. leden 2022

Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube